Dovolj ugibanj, z našo pomočjo bodo vaše osebne finance dobile vizijo in načrt za varno in brezskrbno prihodnost.

zakaj osebne finance ?

Kvalitetno svetovanje

Osnovno vodilo naših svetovalcev je zadovoljstvo in uspeh naših strank pri doseganju njihovih ciljev z našo pomočjo. Ker se zavedamo, da je to mogoče le s popolno predanostjo in najvišjo stopnjo poklicne integritete, smo si v Osebnih financah postavili visoke standarde pri svojem delu in s tem zagotovili kvaliteto naših storitev.

Ker danes varnost življenja in premoženja pomeni praktično vse, je le najboljše dovolj dobro.

Neodvisni partnerji

V Osebnih financah smo mnenja, da je vsak posameznik drugačen, ima svoje potrebe in želje. Zaradi tega so vse naše storitve in produkti ukrojeni za vsakega posebej. To pa lahko dosežemo le, če smo na trgu neodvisni, trg spremljamo ter po potrebi prilagajamo rešitve naših strank in tako vzdržujemo dolgoročno vzdržnost posamezne rešitve. S tem gradimo dobre odnose, zaupanje in posledično uspešno dolgoletno sodelovanje z našimi zvestimi strankami. To pa je za podjetje in svetovalce tudi največja nagrada in potrditev dobrega in predanega dela.

 

Poslovno povezovanje

Podjetje Osebne finance je član skupine Adria Group Consulting, ki deluje na področju svetovanja na področju obvladovanja tveganj, zavarovalništva, pravnih storitev ter osebnega finančnega svetovanja. Ker sodelujemo s preko 100 podjetij ter 5.000 fizičnih oseb, kjer dnevno zaznavamo tako potrebe, kot priložnosti za naše stranke, pomagamo tudi pri povezovanju naših strank v primeru izražene potrebe. S tem znotraj svojega portfelja pomagamo ustvarjati nove poslovne povezave in poznanstva. Tako se ustvarja še večja gospodarska varnost ter moč posameznika in podjetij.

Kontaktirajte nas in zahtevajte brezplačno uro svetovanja o osebnih financah

Storitve

 • Pokojnina
 • Osebni finančni nacrt
 • Osebna bilanca stanja
 • Investicijski načrt
 • Finančno svetovanje
 • Drugo mnenje

beseda, o kateri se dnevno pojavljajo nove polemike in ugibanja. Državna pokojnina postaja vedno večja neznanka in prinaša precejšno negotovost v naša življenja ter posledično stres. Skupaj z našimi svetovalci si boste lahko izoblikovali svoj pokojninski načrt, skladno z vašimi željami in potrebami, pokojninski načrt, ki ne bo odvisen od nestabilne zakonodaje in pokojninske blagajne temveč le od vas. S tem si boste zagotovili pokojninski sklad, ki bo stabilen in jasno določen. Z našo pomočjo si boste lahko ustvarili premoženje, s katerim boste kvalitetno uživali tretje življenjsko obdobje.

je navigacijska karta, ki vam predstavlja celoten pregled nad vašimi prihodki, obveznostmi in naložbami. Na podlagi načrta z lahko natančno skupaj načrtujemo vaše finančne cilje, ki jih želite doseči ter korake za dosego teh ciljev. Pri osebnem finančnem načrtu vam pomagamo postaviti dolgoročne in kratkoročne finančne cilje ter zagotoviti zaščito posameznika oziroma družine v primeru delovne nesposobnosti ali smrti. S tem postane doseganje zastavljenih ciljev veliko enostavnejše in učinkovitejše.

je pregled , ki nam prikaže stanje vaših trenutnih osebnih financ ter pokritosti vaših obveznosti v primeru smrti, kot je na primer kredit. Lahko bi rekli, da osebna bilanca stanja okvirno prikaže finančno vrednost življenja posameznika. Negativna bilanca stanja pomeni, da v primeru smrti posameznika njegovi bližnji utrpijo določeno finančno izgubo za pokrivanje obveznosti posameznika, kar pomeni, da je potrebno ugotoviti izpostavljenost dedičev ter ustrezno to bilanco sanirati z najoptimalnejšo rešitvijo za posameznika.

je načrt brez katerega posameznik ne more optimalno določiti svojih finančnih ciljev kot so:

 • pokojnina,
 • štipendija za otroka,
 • nakup avtomobila,
 • potovanja
 • in druge

Naši finančni svetovalci vam bodo na podlagi standardiziranega postopka pomagali izdelati celovit investicijski načrt, ki bo temeljil na Vaših željah, potrebah in zamislih. V tem postopku bomo z vami definirali vaš finančni cilj, dobo za dosego tega cilja, odnos do tveganja, vašo likvidnost ter način izplačila sredstev. Poleg tega pa bomo vaš cilj ter sredstva za dosego tega cilja aktivno spremljali ter po potrebi predlagali in izvedli prilagoditve.

pri Osebnih financah se zavedamo, da finančno svetovanje ni produkt temveč proces prepoznavanja potreb in usmerjanja posameznika ali družine do zastavljenega finančnega cilja. Naše svetovanje je ciljno naravnano tako, da uredimo vaše osebne finance, povečamo premoženje in dosežemo finančne cilje hitreje, z manjšimi vložki in brez stresa.

Veliko ljudi ima sklenjena različna zavarovanja, ki so jih sklepali brez predhodno jasno izrisanega načrta, večinoma zato, da nekaj “imajo”. Delo naših svetovalcev zato največkrat vključuje tudi podrobno analizo in izdelavo drugega mnenja, neodvisnega od zavarovalnic. S tem se namreč določi dejansko stanje obstoječih rešitev ter izdela tudi podlago za analizo vrzeli med temi rešitvami ter dejanskimi načrti, željami in izpostavljenostjo posameznika. Tako naša stranka pridobi celovit vpogled v vsebino rešitev, ki jih trenutno ima ter naborom vseh možnosti, ki jih ima na voljo. Z našimi svetovalci tako lahko začrtate pravilen korak do popolne zaščite in primerne naložbe za vaš finančni cilj.

beseda, o kateri se dnevno pojavljajo nove polemike in ugibanja. Državna pokojnina postaja vedno večja neznanka in prinaša precejšno negotovost v naša življenja ter posledično stres. Skupaj z našimi svetovalci si boste lahko izoblikovali svoj pokojninski načrt, skladno z vašimi željami in potrebami, pokojninski načrt, ki ne bo odvisen od nestabilne zakonodaje in pokojninske blagajne temveč le od vas. S tem si boste zagotovili pokojninski sklad, ki bo stabilen in jasno določen. Z našo pomočjo si boste lahko ustvarili premoženje, s katerim boste kvalitetno uživali tretje življenjsko obdobje.

je navigacijska karta, ki vam predstavlja celoten pregled nad vašimi prihodki, obveznostmi in naložbami. Na podlagi načrta z lahko natančno skupaj načrtujemo vaše finančne cilje, ki jih želite doseči ter korake za dosego teh ciljev. Pri osebnem finančnem načrtu vam pomagamo postaviti dolgoročne in kratkoročne finančne cilje ter zagotoviti zaščito posameznika oziroma družine v primeru delovne nesposobnosti ali smrti. S tem postane doseganje zastavljenih ciljev veliko enostavnejše in učinkovitejše.

je pregled , ki nam prikaže stanje vaših trenutnih osebnih financ ter pokritosti vaših obveznosti v primeru smrti, kot je na primer kredit. Lahko bi rekli, da osebna bilanca stanja okvirno prikaže finančno vrednost življenja posameznika. Negativna bilanca stanja pomeni, da v primeru smrti posameznika njegovi bližnji utrpijo določeno finančno izgubo za pokrivanje obveznosti posameznika, kar pomeni, da je potrebno ugotoviti izpostavljenost dedičev ter ustrezno to bilanco sanirati z najoptimalnejšo rešitvijo za posameznika.

je načrt brez katerega posameznik ne more optimalno določiti svojih finančnih ciljev kot so:

 • pokojnina,
 • štipendija za otroka,
 • nakup avtomobila,
 • potovanja
 • in druge

Naši finančni svetovalci vam bodo na podlagi standardiziranega postopka pomagali izdelati celovit investicijski načrt, ki bo temeljil na Vaših željah, potrebah in zamislih. V tem postopku bomo z vami definirali vaš finančni cilj, dobo za dosego tega cilja, odnos do tveganja, vašo likvidnost ter način izplačila sredstev. Poleg tega pa bomo vaš cilj ter sredstva za dosego tega cilja aktivno spremljali ter po potrebi predlagali in izvedli prilagoditve.

pri Osebnih financah se zavedamo, da finančno svetovanje ni produkt temveč proces prepoznavanja potreb in usmerjanja posameznika ali družine do zastavljenega finančnega cilja. Naše svetovanje je ciljno naravnano tako, da uredimo vaše osebne finance, povečamo premoženje in dosežemo finančne cilje hitreje, z manjšimi vložki in brez stresa.

Veliko ljudi ima sklenjena različna zavarovanja, ki so jih sklepali brez predhodno jasno izrisanega načrta, večinoma zato, da nekaj “imajo”. Delo naših svetovalcev zato največkrat vključuje tudi podrobno analizo in izdelavo drugega mnenja, neodvisnega od zavarovalnic. S tem se namreč določi dejansko stanje obstoječih rešitev ter izdela tudi podlago za analizo vrzeli med temi rešitvami ter dejanskimi načrti, željami in izpostavljenostjo posameznika. Tako naša stranka pridobi celovit vpogled v vsebino rešitev, ki jih trenutno ima ter naborom vseh možnosti, ki jih ima na voljo. Z našimi svetovalci tako lahko začrtate pravilen korak do popolne zaščite in primerne naložbe za vaš finančni cilj.

kje nas najdete?

Kontakt

Osebne finance, zavarovalno zastopniška družba, d.o.o.
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
info@osebnefinance.eu
+386 70 555 491

[contact-form-7 id=”13″ title=”kontaktirajte-nas”]